1. Politica prelucrarii datelor cu caracter personal

1. SC INTEREVO SHOP SRL

Având calitatea de administrator, proprietar și autor al website-ului www.escaune.ro, se angajează să respecte siguranța folosirii datelor cu caracter personal ale utilizatorilor website-ului în chestiune și să respecte caracterul privat al acestor date.

Conform dispozițiilor Regulamentului UE 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal ce abroga/anulează Legea nr. 677/2001 privitoare la protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor lor personale și libera lor circulație, SC INTEREVO SHOP SRL se obligă să folosească în condiții sigure și doar pentru scopurile specificate mai jos, datele personale furnizate de utilizatorii website-ului specificat.

SC INTEREVO SHOP SRL garantează că datele personale furnizate prin intermediul site-ului nostru, vor rămâne confidențiale, conform dispozițiilor Regulamentului UE 679/2016 privitor la protecția datelor personale. Citind acest document, veți reuși să cunoașteți care sunt drepturile ce vă revin conform legilor în vigoare. Aceste drepturi, conform cu dipozițiile Regulamentului UE 679/2016 pentru persoanele inregistrate, la care facem referire, sunt:

• Dreptul de opoziție

• Dreptul de a se adresa justiției

• Dreptul la informare

• Dreptul de acces la datele cu caracter personal

• Dreptul de a interveni asupra datelor de caracter personal

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Puteți să faceți uz de aceste drepturi prin intermediul adresei electronice a companiei noastre: comenzi@escaune.ro sau office@interevo.ro

Prin furnizarea de către dumneavoastră a oricărei informații cu caracter personal, vom presupune implicit că vă dați acordul ca noi să putem folosi aceste informații în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Dacă vreți să modificați datele furnizate ori să le eliminăm din bazele noastre de date sau să primiți informații suplimentare despre confidențialitatea acestor date, o puteți face prin intermediul datelor de contact existente pe website-ul nostru. Pentru a evita ca datele dvs. să fie colectate, atunci vă invităm să nu le furnizați.

2. Posibile scopuri ale colectării datelor:

Scopul principal este de informare a clientilor nostri cu privire la starea contului creat, pentru facturarea si livrarea produselor comandate si solutionarea oricaror problem ce tin de retur sau garantie.

Informarea clientilor prin email marketing, de oferte sau anunturi, privind noutatile si anunturile care apar, prin email sau mesaje text pe telefon – Sms.

Cercetarea pietei, cum ar fi monitorizarea comportamentului utilizatorilor pentru a oferi o mai buna experienta de navigare si monitorizarea vanzarilor ce se efectueaza. La inregistrarea pe site, utilizatorul este rigat sa completeze un formular pentru Cont si pentru comnda, astfel el acceptand ca datele lui personale, vor fi include intr-o baza de date, atent supravegheata de Escaune.ro

• oferirea serviciilor pe care le solicitați

• vânzarea de servicii, ceea ce implică: procese de realizare, dezvoltare și administrare a acestor vânzări

• realizarea de cercetări sau studii de piață

• realizarea de statistici, folosind: nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, CNP, adresă de email, data și locul nașterii, adresa de livrare.

• oferirea de informații suplimentare cu privire la comanda efectuată cu ajutorul site-ului nostru sau pentru a putea confirma comanda făcută

• trimiterea de mesaje publicitare și de marketing, precum și de oferte.

• socopul de a vă manifesta candidatura pentru o poziție în cadrul companiei noastre, datele fiind gestionate în acest sens de departamenul de Resurse Umane.

• în următoarele scopuri de marketing: o realizarea de reclame o promovarea serviciilor o realizarea și desfășurarea de campanii promoționale o trimiterea de newsletter-e (buletine informative) o urmărirea proceselor de vânzare (nume, prenume, data și locul nașterii, email, telefon, adresa de domiciliu) și a comportamentului cumpărătorului (preferințe, obișnuințe, comportament)

• scop probatoriu cu privire la activitățile sus menționate

• cu scop de arhivare: pentru a ține evidența rezultatelor comerciale

• cu scopul folosirii acestor date în eventuale procese de judecată

• arhivarea datelor în acord cu dispozițiile legale Date speciale cum ar fi CNP-ul sau seria și numărul actului de identitate se supun unor condiții de prelucare și colectare limitative, în conformitate cu dispozițiile legale privitoare la acest lucru.

Prin furnizarea informațiilor dvs., ne permiteți să desfășurăm activitățile de mai sus, ceea ce duce la oferirea de servicii competente și avantajoase de către firma SC INTEREVO SHOP SRL

În condițiile în care nu ne oferiți aceste informații cu caracter personal, există posibilitatea ca noi să nu vă putem fi de folos în ceea ce dumneavoastră solicitați.

3. Cui pot fi dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal

Având nevoie să desfășurăm una sau mai multe din activitățile menționate mai sus, SC INTEREVO SHOP SRL poate proceda să dezvăluie datele dvs. personale următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai SC INTEREVO SHOP SRL (respectând în continuare aceleași dispoziții legale prevăzute în Regulamentul UE 679/2016)

– furnizori de servicii de tip o marketing o plăți / bancar

– entități împuternicite, asiguratori

– autorități publice o Parchet o Poliție o Instanțe Judecătorești o alte organe de stat abilitate

– inclusiv dumneavoastră

4. Securitatea datelor colectate și procesate:

SC INTEREVO SHOP SRL folosește tehnologii și metode de securitate avansate, și se angajează să respecte politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, incluzând audit-ul periodic în scopul protejării datelor cu caracter personal ce sunt colectate și procesate conform legilor în vigoare.

Server-ul pe care este găzduit website-ul, prin care colectăm datele de caracter personal, dispune de securitate, atât fizică, cât și la distanță (pe cale informatică), aflându-se într-un centru de date și fiind periodic supus unor audit-uri de securitate.

5. Durata prelucrării datelor

Durata prelucrării datelor cu caracter personal poate să înceteze imediat ce v-ați manifestat dreptul la opoziție, fapt întărit prin dispozițiile legale ale Regulamentului UE 679/2016. În mod obișnuit durata de prelucare a datelor din regim call-center este de 5 ani, dar și această durată este supusă aceluiași drept de opoziție și astfel, poate prelucrarea datelor poate să înceteze în momentul exprimării dreptului de opoziției.

O situație specială este când SC INTEREVO SHOP SRL poate să refuze manifestarea dreptului de opoziție al consumatorului, fiind susținut de motive probatorii.

Stocarea se poate realiza pe o perioadă îndelungată de timp pe temeiuri de:

– arhivare

– realizare statistici

– îmbunătățire serviciilor

– administrare conturilor clienților

– cercetări / studii de piață

6. Alte informații

Vă rugăm să citiți această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal cu fiecare accesare a site-ului nostru, pentru a fi întotdeauna la curent cu reglementările în vigoare. SC INTEREVO SHOP SRL nu își asumă nici o responsabilitate pentru înregistrarea eronată a datelor cu caracter personal datorate softului de indexare a datelor.

7. Definitii:

Date cu caracter personal: orice informații despre o persoană ce poate contribui mai mult sau mai puțin la identificarea acesteia. Aceste informații pot fi caracteristici fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale, dar și informații ce pot identifica persoana în mod precis, precum CNP-ul persoanei.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: reprezintă orice tip de operațiune sau set de operațiuni ce se face automat sau neautomat asupra datelor cu caracter personal.Operațiunile posibile pot fi: colectarea, organizarea, înregistrarea, stocarea, extragerea, adaptarea / modificarea, consultarea, alaturarea / combinarea, utilizarea, stergerea, blocarea, distrugerea, etc.

Stocarea: pastrarea datelor cu caracter personal pe orice fel de suport.

Operator: persoanele fizice sau juridice de natură privată sau publică, incluzând chiar și autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale instituțiilor, ce pot stabili scopul și modul de prelucrare a datelor cu caracter personal.